Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeWijkteam Amersfoort › Veiligheid thuis
Zoom:

Veiligheid thuis

Doel

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Maar wat kunt u doen als de thuissituatie niet veilig is? Als er geweld in huis is, binnen de familie of in uw omgeving? Eén ding is dan heel belangrijk: praat erover en zoek hulp! Heeft het spoed, belt u dan met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000.

Toelichting

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door iemand bij u in huis of in de familie. Voorbeelden zijn kindermishandeling, ouderenmishandeling en partnergeweld. Het geweld kan lichamelijk zijn, bijvoorbeeld slaan of schoppen. Soms is het geweld psychisch. Bijvoorbeeld pesten, vernederen, uitschelden, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld.
Al deze vormen van geweld houden niet vanzelf op. Het is belangrijk dat u iets gaat doen.
Gaat het bij u thuis niet goed? Of heeft u zorgen over de veiligheid van iemand in uw omgeving? Bel dan met het Wijkteam of met Veilig Thuis. Ook als u twijfelt.

Misbruik en uitbuiting

Misbruik of uitbuiting is de situatie dat iemand van u profiteert, terwijl u dat zelf niet wilt. Bijvoorbeeld als u gedwongen voor iemand moet werken. Of als iemand u chanteert. Het is belangrijk om misbruik en uitbuiting te laten stoppen. Dat begint met de eerste stap: praat erover!

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 29-08-2023 04:22:18

Wijkteam Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Telefoonnummer: 14 033

Telefoonnummer: 033-4694869

E-mailadres: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl

E-mailadres: toegangsociaaldomein@amersfoort.nl

Website: www.wijkteam-amersfoort.com/


Doelstelling of kernactiviteit:
Zorg en ondersteuning in de buurt

 

Belangrijkste doelgroepen:
Voor uzelf, uw gezin of iemand anders