HomeZorgbelang Nederland › Zorgbelang Brabant/Zeeland
Zoom:

Zorgbelang Brabant/Zeeland

Doel:

Zorgbelang BrabantIZeeland staat voor een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen. Op een manier die bij hen past.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

De mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers staan centraal. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. Zorgbelang Brabant|Zeeland is de verbindende schakel tussen al deze partijen.

Wij geloven in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo werken wij samen met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland.

Van idee naar concrete uitvoering

In gesprek zijn met elkaar betekent elkaar (leren) kennen. Weten wat de ander beweegt, wat de ander graag wil en wat hij of zij nodig heeft. Zorgbelang Brabant I Zeeland weet dat. Omdat wij regionaal en lokaal ons werk doen. Omdat wij daar in die steden, dorpen en gemeenschappen in gesprek zijn met patiënten, cliënten en burgers. Omdat wij aan tafel zitten met regionale en lokale zorgaanbieders, zorgfinanciers, regionale samenwerkingsverbanden en de gemeenten in Brabant en Zeeland.

Zorgbelang Brabant|Zeeland draagt bij aan innovatieve oplossingen vanuit het perspectief van cliënten, patiënten en burgers én wij zijn betrokken bij de implementatie ervan. Van idee naar concrete uitvoering in de praktijk.

Onze aanpak

Samen werken aan gezondheid en veerkracht doen wij op het gebied van individuele cliëntondersteuning, vertrouwenswerk, participatie en medezeggenschap en het ontwikkelen en inbrengen van ervaringsdeskundigheid. Dit doen wij onder meer door:

• Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning en onafhankelijk vertrouwenswerk door Adviespunt Zorgbelang. Bij onze onafhankelijke cliëntondersteuners kan iedereen terecht met vragen en klachten op het gebied van gezondheidzorg, Wet langdurige zorg (Wlz) en het sociaal domein. Onze onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen die vragen en klachten over jeugdhulp en maatschappelijke opvang heeft. De medewerkers van Adviespunt Zorgbelang zijn goed op de hoogte van alle (zorg)mogelijkheden in Brabant en Zeeland.

• Het ontwikkelen en (mede) uitvoeren van en het adviseren over innovatieve projecten op het gebied van cliënten- en burgerparticipatie en medezeggenschap. Samen met de mensen om wie het gaat.

• Het inzetten van ervaringsdeskundigheid. We trainen en faciliteren ervaringsdeskundigen in het vertellen van hun verhaal, in het meedenken over het beleid en in het samen organiseren en uitvoeren van innovatieve projecten.

• Het organiseren van trainingen, workshops en themabijeenkomsten door Academie Zorgbelang voor patiënten- en belangenorganisaties, zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zo versterken wij de eigen kracht van patiënten, cliënten en burgers.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Zorgbelang Brabant/Zeeland
Bezoekadres: Ringbaan Zuid 44
Postadres: Ringbaan Zuid 44, 5022 PN Tilburg
Telnr.: 013-594 21 70
E-mail: info@zorgbelang-brabant.nl
Webs.: www.zorgbelang-brabant.nl

Route / kaartZorgbelang Brabant|Zeeland
Bezoekadres: Scottweg 29A
Postadres: Scottweg 29A, 4462 GS Goes
Telnr.: 0113 203 200
E-mail: info@zorgbelang-zeeland.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 22-2-2006 10:45:39
Laatste wijziging: 20-6-2019 14:33:19

Aangeboden door:

Zorgbelang Nederland


Postadres: K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen
Website: www.zorgbelang-nederland.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Zorgbelang Nederland is een samenwerkingsverband van de regionale zorgbelangorganisaties. Via deze samenwerking kunnen de zorgbelangorganisaties zich profileren als gesprekspartner op landelijk niveau. Bij Zorgbelang Nederland vindt overleg en afstemming plaats en worden gezamenlijke projecten gecoördineerd. In het gehele land zijn Zorgbelangorganisaties actief.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. Wij ondersteunen opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, langdurige zorg, Wmo, GGZ, jeugdhulp, participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. Onze kennis daarover en van de methodieken om deze ervaringen tot verbeteringen te laten leiden, vormen de basis voor onze diensten.

Daarnaast bieden wij burgers onafhankelijk advies en ondersteuning via Adviespunt Zorgbelang