HomeZorgPlus GGZ › Ambulante begeleiding aan volwassenen (18plus) en ouderen met psychiatrische problematiek
Zoom:

Ambulante begeleiding aan volwassenen (18plus) en ouderen met psychiatrische problematiek

Doel:

Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders.


Werkwijze:

Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).

Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.

ZorgPlus GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.

Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.

Persoonlijkheidsproblematiek, zoals Borderline, Narcisme of afhankelijke of paranoïde persoonlijkheidsstoornis, Alcohol-, drugs-, seks en gokverslaving, Zorgmijders, Autisme, ADD, Asperger, Verslavings- en stofgerelateerde stoornissen, Angststoornissen, Antisociale PPS, Depressie, Stemmingsstoornissen, Anorexia, Obsessief compulsieve stoornissen, Trichotillomania, Excoriation, Schizofrenie, PDD-NOS, Psychosen, Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), Eetstoornissen, PTSS, Dysthyme stoornissen en Seksuele stoornissen (parafilie), Zedendelinquenten, Multi-Problem gezinnen, LVB, Verstandelijke handicaps, Dissociatieve stoornissen, Kwetsbaarheid, Bipolaire stoornis, Suïcidaliteit, ADHD, Seksuele afwijkingen, Slaap- of waakstoornissen, Gender identiteit, NAH, Communicatie stoornissen, Motorische stoornissen (tic-stoornissen), Somatische stoornissen, (Chronische) pijn, Conversiestoornis, Agressie, Huiselijk geweld.

Wij hebben tevens expertise als er sprake is van dubbel- of triple problematiek!Contactpersoon:
Naam: Tom Holsbeek
Telefoonnummer: 088-126 37 00
E-mail: info@zorgplus.com


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- ouderen
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 17-9-2018 21:34:01
Laatste wijziging: 22-10-2021 11:31:28

Aangeboden door:

Logo

ZorgPlus GGZ


Bezoekadres: Van Oldenbarneveltstraat 2C, 6662 AT Elst
Postadres: Postbus 135, 6660 AC Elst
Telefoonnummer: 088 - 126 37 00
E-mail: info@zorgplus.com
Website: www.zorgplus.com

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij bieden ambulante (specialistische) begeleiding aan jeugdigen (15+), volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie.


Soorten diensten of activiteiten:
ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek.


Contactpersoon:
Tom Holsbeek
E-mail: info@zorgplus.com
Telefoonnummer: 088-126 37 00