HomeUWV › UWV - Jobcoaching
Zoom:

UWV - Jobcoaching

Doel:

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.
In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 15% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 7,5% en in het 3e jaar maximaal 6%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie.


Meer informatie:
 


Werkwijze:

Dit kan een externe jobcoach of een interne jobcoach zijn. Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie. Een interne jobcoach wordt door uw werkgever geregeld en kan bijvoorbeeld een collega zijn die hiervoor een speciale training volgde.

De jobcoach kan:

aanwezig zijn bij voorbesprekingen;

helpen bij het inwerken;

u begeleiden op de werkvloer;

een persoonlijke handleiding voor u maken.

Het is de bedoeling dat u uiteindelijk het werk zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Een externe jobcoach kunt u zelf aanvragen. Uw werkgever zorgt voor een interne jobcoach.

De externe jobcoach kunt u zelf aanvragen. Als u hiervoor subsidie van UWV wilt krijgen, moet de jobcoach voor een goedgekeurde jobcoachorganisatie werken. Daarnaast beoordeelt UWV zijn werk.

Voorwaarden vergoeding externe jobcoach

U kunt een vergoeding voor een externe jobcoach aanvragen als u;

- aan de algemene voorwaarden voldoet;

- al werk heeft, niet als u werk zoekt.

Wilt u weten of u begeleiding van een externe jobcoach kunt krijgen? Neem dan contact op met een arbeidsdeskundige van UWV.Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295


Doelgroep


- van 16 tot 67 jaar
Gegevens ingevoerd: 22-2-2017 10:12:31
Laatste wijziging: 28-1-2020 10:16:09

UWV

Telefoonnummer: 088 - 898 92 94

E-mailadres: persvoorlichting@uwv.nl

Website: www.uwv.nl


Doelstelling of kernactiviteit:

Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen

Belangrijkste doelgroepen:

Werkgevers en werknemers

>Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070

UWV
Telefoonnummer: 0900-9295

UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295