HomeUWV › UWV - Jobcoaching
Zoom:

UWV - Jobcoaching

Omschrijving:

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.
In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 15% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 7,5% en in het 3e jaar maximaal 6%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

Dit kan een externe jobcoach of een interne jobcoach zijn. Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie. Een interne jobcoach wordt door uw werkgever geregeld en kan bijvoorbeeld een collega zijn die hiervoor een speciale training volgde.

De jobcoach kan:

aanwezig zijn bij voorbesprekingen;

helpen bij het inwerken;

u begeleiden op de werkvloer;

een persoonlijke handleiding voor u maken.

Het is de bedoeling dat u uiteindelijk het werk zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Een externe jobcoach kunt u zelf aanvragen. Uw werkgever zorgt voor een interne jobcoach.

De externe jobcoach kunt u zelf aanvragen. Als u hiervoor subsidie van UWV wilt krijgen, moet de jobcoach voor een goedgekeurde jobcoachorganisatie werken. Daarnaast beoordeelt UWV zijn werk.

Voorwaarden vergoeding externe jobcoach

U kunt een vergoeding voor een externe jobcoach aanvragen als u;

- aan de algemene voorwaarden voldoet;

- al werk heeft, niet als u werk zoekt.

Wilt u weten of u begeleiding van een externe jobcoach kunt krijgen? Neem dan contact op met een arbeidsdeskundige van UWV.


Toepassing
Bij een dienstverband en proefplaatsing van minimaal 6 maanden en tenminste 12 uur per week.

Ingangsdatum   01-01-2015   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: minimaal 6 maanden
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 0,00
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBL, Werkervaring/StageGegevens ingevoerd: 22-2-2017 10:12:31
Laatste wijziging: 28-1-2020 10:16:09

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 088 - 898 92 94
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295