HomeUWV › UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
Zoom:

UWV - Meeneembare werkvoorzieningen

Omschrijving:

Meeneembare voorzieningen zijn bijzondere hulpmiddelen die een werknemer noodzakelijkerwijs nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen en die een werkgever normaal gesproken niet in zijn bedrijf beschikbaar heeft. Het gaat hier om benodigdheden bij een visuele, auditieve of motorische handicap. Denk bijvoorbeeld aan orthopedische (werk)schoenen, voorleesapparatuur, spraakversterkers of een aangepaste bureaustoel. De werknemer met een arbeidsbeperking kan deze meeneembare voorzieningen ook op een andere werkplek of op bij een andere werkgever gebruiken. Het kan hier ook gaan om een tolkvoorziening. Klik hier voor extra informatie over tolkvoorzieningen en meeneembare voorzieningen.

De werknemer kan bij het UWV een vergoeding voor een dergelijke voorziening aanvragen. Dit geldt voor zowel werknemers met een Wajong-uitkering als voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

Voor alle voorzieningen geldt in 2019 een drempelbedrag van € 138,72 inclusief btw. Voorzieningen die onder dit drempelbedrag liggen worden niet vergoed.Het drempelbedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

De voorziening wordt in beginsel in eigendom verstrekt. Indien de kosten voor de voorziening boven het normbedrag van €3.595,37 uitkomen, zal de voorziening in bruikleen worden verstrekt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Let op:
De aanschaf van de voorziening dient altijd via het UWV te gaan, tenzij anders door UWV aangegeven in de beschikking. Indien de voorziening reeds is aangeschaft wordt geen vergoeding verstrekt.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • De werknemer doet een aanvraag voor de voorziening bij het UWV.

  • UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een structurele functionele beperking (SFB) heeft. Dat is een ziekte of handicap die de werknemer belemmert bij werk.

  • De voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft is bedoeld om ondanks de SFB het werk goed te kunnen uitvoeren.

  • De voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft is door de werknemer/werkgever nog niet aangeschaft.

  • De kosten voor de voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft komen boven het drempelbedrag conform het geldende Normbedragenbesluit UWV uit.

  • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor werknemers die in een WSW-dienstverband werken.

  • Er wordt geen vergoeding verstrekt indien de voorziening kan worden vergoed via de zorgverzekeraar of uit een andere regeling.

  • UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die geschikt is.


Toepassing
Voor werknemers met een structurele arbeidsbeperking, die bij een werkgever in dienst zijn.

Ingangsdatum   01-01-2015   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 0,00
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 19-7-2017 15:13:58
Laatste wijziging: 27-5-2019 09:56:39

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 088 - 898 92 94
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295