HomeUWV › UWV - No-riskpolis Wajong, WSW en bananeafspraak
Zoom:

UWV - No-riskpolis Wajong, WSW en bananeafspraak

Omschrijving:

Heeft u een handicap, bent u ziek of was u ziek, bent u langdurig werkloos of bent u opgenomen in het doelgroepregister? Dan kan voor u de no-riskpolis gelden als u gaat werken.

Meer informatie:
 


Voorwaarden:

Dat betekent dat wij uw werkgever een Ziektewet-uitkering betalen als u (weer) ziek wordt. Uw werkgever hoeft dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar.

De no-riskpolis geldt langer (zolang u werkt) als u:

* Wajong heeft (gehad);

* een WSW-indicatie heeft;

* beschut werkt;

* werkt met een ziekte of handicap (banenafspraak).

Krijgt u van uw gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw-uitkering of bijstandsuitkering? Dan kunt ook onder de no-riskpolis vallen. Er is dan wel een Indicatie banenafspraak van UWV nodig.

De gemeente kan deze Indicatie banenafspraak bij UWV aanvragen. Maar u kunt dit ook zelf doen met een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen.


Toepassing
Bij een dienstverband met zieke werknemers met een no-riskpolis.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 18 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 21-07-2010
Laatste wijziging: 28-1-2020 10:08:02

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 088 - 898 92 94
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295