HomeUWV › UWV - Proefplaatsing

UWV - Proefplaatsing

Omschrijving:

Een werkgever kan een werkzoekende die moeilijk aan het werk kan komen en een arbeidsongeschiktheids-, WW- of ziektewetuitkering van het UWV ontvangt, maximaal 2 maanden bij hem laten proefdraaien zonder loonbetalingsverplichting. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werknemer namelijk zijn uitkering. Stopt de uitkering tijdens de proefplaatsing, bijvoorbeeld omdat de maximale duur is bereikt, dan stopt UWV met de doorbetaling.
Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

De voorwaarden voor een proefplaatsing zijn:

 • De toekomstige werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering.

 • De werkgever heeft de bedoeling om de werknemer na proefplaatsing een dienstverband te geven van minimaal 6 maanden en minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.

 • Een werknemer met een WW-uitkering moet minimaal 3 maanden werkloos zijn en het moet duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen. Uitzondering hierop is wanneer:

  • de werknemer jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft;

  • de werknemer - vóór hij een WW-uitkering kreeg - langere tijd een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had en hij niet meer kan werken in zijn oude functie. Toestemming wordt alleen gegeven als de werknemer een uitkering van UWV krijgt. En als de verwachting is dat de werknemer zonder proefplaatsing moeilijk werk kan vinden.

 • De werkgever sluit een aansprakelijkheidsverzekering af.

 • De werknemer heeft niet eerder bij dezelfde werkgever gewerkt.

 • In uitzonderlijke gevallen -als het gaat om een werknemer met een ziekte of handicap - kan verlenging van de proefplaatsing worden aangevraagd. Het UWV beoordeelt of dit noodzakelijk is voor de werknemer. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

 • Een proefplaatsing kan pas beginnen nadat de toekomstige werknemer daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV.

Voor uitzenders gelden aanvullende voorwaarden:

 • Proefplaatsing via een uitzendbureau of detacheerder en is alleen toegestaan mits de detacheerder of het uitzendbureau kan aantonen dat de inlener ervan op de hoogte is dat de werknemer met behoud van uitkering werkt.

 • Een uitkeringsgerechtigde mag meerdere keren op basis van een proefplaatsing werken via hetzelfde uitzend- of detacheringsbureau, mits de inlener niet dezelfde is.


Toepassing
Indien de werkgever eerst de werkzoekende wil laten proefdraaien, voordat hij – bij goed functioneren – de betreffende werkzoekende in dienst neemt.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 18 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: vanaf 3 maanden
Maximale subsidie: € 4200,00
Subsidie 1e jaar: € 4.200,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBL, Werkervaring/StageGegevens ingevoerd: 19-7-2017 15:23:26
Laatste wijziging: 22-7-2018 20:41:43

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 0900 - 92 94 (lokaal tarief) voor werknemers
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295


Locaties van deze organisatie:

 Werkgevers contact
 Bezoekadres: zie website www.uwv.nl
 Telefoonnummer: 0900 - 92 95 (lokaal tarief)

Route / kaart: