HomeUWV › UWV - Tolkvoorzieningen
Zoom:

UWV - Tolkvoorzieningen

Omschrijving:

Tolkvoorzieningen zijn verschillende soorten dienstverlening voor mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde taken. Voorbeelden hiervan zijn de doventolk of een voorleeshulp. Het UWV is de uitvoerende instantie voor deze voorziening, zowel voor werknemers met een Wajong-uitkering als voor de werknemer/werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Voor de doelgroep van de Participatiewet heeft de VNG afspraken gemaakt met het UWV.

Het UWV betaalt de vergoeding voor een aantal van de werkuren en alleen in de volgende situaties:
  1. De werknemer werkt in loondienst. Een doventolk kan voor maximaal 15% van de werktijd worden ingezet, op basis van een gemiddelde per jaar.
  2. De persoon is werkzoekend. Een doventolk kan ondersteuning bieden bij sollicitatieactiviteiten waarbij persoonlijk contact nodig is, zoals een sollicitatiegesprek of een sollicitatietraining. Ook hiervoor geldt dat maximaal 15% van de sollicitatieactiviteiten wordt vergoed.


De vergoeding voor één uur dienstverlening bedraagt € 53,25 (exclusief btw) conform het geldende Normbedragenbesluit UWV.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • De werknemer doet een aanvraag voor de voorziening bij het UWV.

  • UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een structurele functionele (auditieve, visuele of motorische) beperking (SFB) heeft. Dat is een ziekte of handicap die de werknemer belemmert bij werk.

  • De voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft is bedoeld om ondanks de SFB het werk goed te kunnen uitvoeren.

  • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor werknemers die in een WSW-dienstverband werken.

  • Er wordt geen vergoeding verstrekt indien de voorziening kan worden vergoed via de zorgverzekeraar of uit een andere regeling.

  • Er kan een beroep worden gedaan op een tolkvoorziening voor maximaal 15% van de werktijd.

  • Nadat de toegekende uren zijn verbruikt, kan een onderbouwd beroep worden gedaan op meer uren tolkvoorziening.


Toepassing
Voor werknemers met een structurele (auditieve, visuele of motorische) arbeidsbeperking, die bij een werkgever in dienst zijn.

Toelichting
Website voor informatie voor steun aan doven, blinden of motorsich gehandicapten.

Ingangsdatum   01-01-2015   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 0,00
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 22-2-2017 15:14:25
Laatste wijziging: 22-2-2017 15:14:25

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 088 - 898 92 94
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295